martes, 19 de mayo de 2020

20 de maio: apertura das Bibliotecas Municipais de Redondela

 

     
As Bibliotecas Municipais de Redondela abrirán as súas portas, mañá, 20 de maio, seguindo as medidas de seguridade establecidas. Algunhas delas resúmense nos seguintes puntos:


Non poderán acudir ás bibliotecas as persoas que presenten síntomas ou estean en illamento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, ou que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.

Os centros estarán abertos (de luns a venres en horario de 09:00 a 14:00 horas) para ofrecer exclusivamente o servizo de préstamo e devolución de documentos. As persoas que o desexen poderán realizar vía correo electrónico a petición previa dos mesmos e indicaráselles o día en que pode recollelos; desta maneira os materiais solicitados estarán preparados cando as persoas usuarias accedan á biblioteca:
bibliotecaredondela@redondela.gal   
bibliotecachapela@redondela.gal

Os documentos devoltos permanecerán en corentena 14 días, de maneira que se poida garantir a súa salubridade cando volvan ser utilizados. 

Aforo: unicamente 1 persoa dentro da sala. Os menores de 14 anos só terán acceso cando estean acompañados por un adulto responsable. 
  
A información e orientación bibliográfica farase preferentemente vía correo electrónico:
bibliotecaredondela@redondela.gal     
bibliotecachapela@redondela.gal

Clausuraranse os computadores de uso público. 

O persoal do centro será o encargado de manipular os documentos. 

Non se poderán realizar actividades culturais nin actividades de lectura e estudo en sala. Tamén se interrompen as reservas de documentos.

Para a información e a consulta da colección: dirixirse ao persoal da biblioteca ou consultar o catálogo virtual da mesma  onde se recollen todos os materiais dispoñibles, e as listas de novidades.

Continúase facilitando o acceso á plataforma Galicia Le, servizo de préstamo de libro electrónico. 


As persoas usuarias que accedan ás instalacións das bibliotecas terán que adoptar as medidas axeitadas para protexer a súa saúde e evitar contaxios, mantendo a correspondente distancia de seguridade mínima de 2 metros en calquera dos espazos da biblioteca. 

Para o acceso á biblioteca terase que respectar a sinalización, acceder con máscara e desinfectar as mans ao entrar.

 As seguintes fases de desescalada iranse definindo e adaptando segundo as condicións marcadas polas autoridades sanitarias e as administracións correspondentes.

En Radio Redondela sobre a corentena dos documentos 
En Radio Redondela sobre a reapertura das bibliotecas de Redondela
En Cousas de...sobre a reapertura das bibliotecas de Redondela 
No Faro de Vigo sobre a reapertura das bibliotecas de Redondela

No hay comentarios: