martes, 14 de junio de 2011

75 anos da morte de Chesterton

"Muchos críticos de hoy han pasado de la premisa de que una obra maestra puede ser impopular, a la premisa de que si no es impopular no puede ser una obra maestra"
O 14 de xuño de 1936, falecía, na súa residencia de Beaconsfield, o escritor Gilbert Keith Chesterton, unha das mentes máis enxeñosas de todos os tempos. Non só fixo boa literatura, senón que, co seu agudo enxeño, denunciou -ás veces con décadas de adianto- as trampas ás que conduce abandonar o mellor criterio que pode seguir o home cara á súa realización: o sentido común. "La aventura podrá ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo"
Cursou estudos de Belas Artes e Humanidades en Londres, aínda que nunca obtivo un título universitario, porque a súa rebeldía innata leváballe a cuestionar os itinerarios académicos. A súa vida foi un torrente de lecturas simultáneas, nas que a continua capacidade de asombro sabía imporse á tentación da rutina.
"El mundo moderno está lleno de hombres que sostienen dogmas con tanta firmeza, que ni siquiera se dan cuenta de que son dogmas"
O seu espírito, á vez intuitivo e analítico, estaba cheo de reflexións que tiñan moito dos métodos detectivescos que tanto lle entusiasmaban.
Sentía unha inclinación especial por Jane Austen á que consideraba moi superior a escritoras victorianas como as irmás Brönte, ou George Elliot. Víaa como máis forte, aguda e sagaz que todas elas e coa capacidade de describir de xeito desapasionado e sensible a un home.
Consideraba que a orixe das traxedias, políticas ou ordinarias, reside en «o enorme erro no que cae un home se supón que un acto decisivo pode contribuír a abrirlle camiño», e en que non se pode facer unha cousa desatinada para gozar logo dun estado de razón».
American Chesterton Society
Publicar un comentario