martes, 1 de abril de 2014

VI Semana do Libro, a Festa das Palabras

As Bibliotecas de Redondela e mais o Servizo de Normalización Lingüística organizan novamente a “Semana do libro, a festa das palabras”, que este ano chega á súa sexta edición.

Esta celebración que xira arredor da data sinalada do 23 de abril como Día Mundial do Libro, artéllase para divulgar o libro como un elemento de cultura e enriquecemento persoal e social, e incide na animación á lectura e na divulgación das linguas que nos son máis próximas, as que se falan na Península Ibérica: galego, castelán, portugués, asturiano, éuscaro, aragonés, catalán e aranés.

Este evento, centrado inicialmente nunha semana de actividades, esténdese neste 2014 a todo o mes de abril, onde ademais de celebrarse a exposición multilingüe habitual, vanse desenvolver relatorios, actividades de promoción da oralidade e presentacións de diversas publicacións, unhas abertas a toda a cidadanía e outras para alumnado dos centros de ensino redondeláns.

Os materiais que conforman a exposición son achegas de distintos organismos que veñen colaborando nos últimos anos coa doazón de libros e revistas, como o Instituto Camões de Vigo, o Euskara Sustatzeko Zuzendaritza – Dirección de Promoción do Éuscaro (Goberno Vasco), a Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Catalunya, a Academia de la Llingua Asturiana, a Academia de L'Aragonés, e dos propios fondos das bibliotecas redondelás.

Esta mostra multilingüe achega un valor engadido á propia celebración do día do libro, pois xunta o obxectivo inicial de procurar unha animación á lectura co obxectivo transversal de divulgar a diversidade cultural e lingüística dos territorios máis próximos a nós. O coñecemento doutras realidades lingüísticas contribuirá tamén a que aprendamos a valorar a riqueza cultural e lingüística doutros pobos, a interesarnos polo seu coñecemento e a considerar mellor a nosa propia.

A exposición multilingüe estará instalada:
 do 21 ao 23 de abril no Multiusos do Piñeiral do Crego, 
e do 24 ao 30 no Multiusos da Xunqueira. 

A programación deste ano inclúe as seguintes actividades:
  Charla co alumnado do IES Mendiño sobre as súas obras.

8 de abril. 20.00 h. X. Henrique Costas: O VALEGO, as falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres-Extremadura).
 Casa da Cultura. Entrada libre.
15 de abril. 20.00 h. Manuel Gago: Vento e Chuvia: unha ollada á relixión e á mitoloxía da Idade do Ferro en Gallaecia
Casa da Cultura. Entrada libre.

22 de abril:
Ás 10.30 e 12.00 h: Modestos contos de Broadway. LEIXAPRÉN. Obradoiros plástico-literario-musicais.
Auditorio do Piñeiral do Crego para o alumnado do IES Chapela.

Ás 12.00 h. Soledad Felloza: teatralización sobre “Os antigos deuses galaicos, para o alumnado dos IES Mendiño, Illa de San Simón e Pedro Floriani. Auditorio da Xunqueira.
Ás 20.00 h. Olga Lalín e Esther Medraño. Sensibilizando sobre o autismo. Presentación do libro HADA ESTHER.  
Casa da Cultura. Entrada libre.

29 de abril. 20.00 h. Presentación do libro de Gemma Sesar: VIDA DE NAI.  Multiusos do Piñeiral do Crego. Entrada libre.

No hay comentarios: