martes, 7 de enero de 2020

Literaturas Irmás/Irmãs: 3ª viaxe

O pasado 20 de decembro, as bibliotecas de Redondela puxeron en marcha o terceiro centro de interese do proxecto Literaturas Irmás que vira ao redor da figura de José Viale Moutinho.


O proxecto Literaturas Irmás/Irmãs pretende visibilizar a cooperación existente entre as dúas rexións (Portugal e Galiza) a través da promoción de libros en galego en bibliotecas portuguesas e libros en portugués en bibliotecas galegas, para que os usuarios das mesmas en ámbolos dous lados do Miño poidan gozar da riqueza das dúas literaturas.

 A continuación, un 21 de marzo, Día da Poesía, foi Sophia de Mello e Agustín Fernández Paz os que continuaron o ronsel dos primeiros.

 Agora tócalles a dúas importantes figuras do noso panorama literario:
o xornalista e escritor madeirense José Viale Moutinho e a autora mindoniense Marina Mayoral.

José Viale é narrador, poeta, dramaturgo, ensaísta, e autor de libros para nenos. A súa obra foi traducida a numerosos idiomas. Membro honorario da Real Academia Galega, recibiu, entre outros premios, o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, o Prémio do PEN Club dá Galiza e o Edmundo de Bettencourt de poesía e de conto.

   Marina Mayoral desempeñou a súa actividade laboral como Catedrática de Lingua Española na Universidade Complutense de Madrid e dirixiu e codirigido coleccións, como a colección “Biblioteca de Escritoras” da editorial Castalia, a colección “Narrativa Relatos” da editorial Edhasa ou a colección “Club de Clásicos” de Edicións SM. 
Ao seu labor literario e docente, engádese a súa ampla traxectoria como investigadora, durante a cal desenvolveu grandes estudos sobre literatura feminina, entre os que destacan Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán, así como a análise de poesía e prosa contemporáneas.
 Escribe en galego e en castelán e algunhas das súas novelas foron traducidas ao alemán, italiano, portugués, polaco e chinés. Os seus contos atópanse nas mellores antoloxías en lingua española e tamén en antoloxías de lingua inglesa e alemá.

Os materiais, que se atopan nos centros de interese,  e que se poden levar en préstamo, son facilitados polas respectivas  bibliotecas: a biblioteca de Monçao facilitounos varias obras de José Viale Moutinho
  

 mentres que desde Redondela enviamos unha selección de obras da escritora mindoniense Marina Mayoral

O proxecto Literaturas irmás contribúe á Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible das Nacións Unidas. Concretamente, esta actividade axéitase ao Obxectivo 17, que versa sobre "Fomentar alianzas", que sinala como unha das súas metas: "Fomentar e promover a constitución de alianzas eficaces nas esferas pública, público-privada e da sociedade civil, aproveitando a experiencia e a extratexia de obtención de recursos e alianzas".

No hay comentarios: