jueves, 19 de mayo de 2011

Selección de libros Infantís e Xuvenís

A Rede de Selección de Libros Infantís e Xuvenís edita, por segunda vez en formato electrónico, a publicación Libros escollidos de literatura infantil 2009-2010 (3-15 anos), repertorio de cento vinte e un títulos seleccionados entre os publicados en España desde o 1 de setembro de 2009 ata o 31 de agosto de 2010, en castelán (62 títulos), català (25 títulos), eúscaro (11 títulos) e galego (23 títulos).
A Rede de Selección de Libros Infantís e Xuvenís mantén a súa oferta actualizada en Internet, que consta de dous partes:
- A base de datos que contén un corpus de 822 obras, todos os títulos seleccionados pola Rede desde o inicio dos seus traballos, consultable a través dunha serie de pantallas que permiten seleccionar as obras utilizando diversos criterios de procura (autor, lingua, idade recomendada, ano da selección, etc.).
- A versión da publicación en formato de visualización "pasa-páxina" de cada unha das sete bibliografías selectivas anuais que se xera automaticamente a partir da base de datos xeral a petición do usuario.
Fonte Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Publicar un comentario