sábado, 16 de julio de 2011

Incoase o expediente de declaración de Ben de Interese Inmaterial do conxunto da obra de Castelao

O inicio destes trámites para esta declaración, prodúcese no ano en que se celebra o 125 aniversario do nacemento de Castelao (1886) perseguindo unha labor de protección, conservación e difusión do legado que constitúe o patrimonio cultural de Galicia, ademais da súa transmisión ó futuro. Considérase como Ben de Interese a tódolos bens materiais e inmateriais que son considerados como de interese relevante para a permanencia e a identidade da cultura galega a través do tempo, debido ó seu recoñecido valor propio. Así, a resolución determina a aplicación inmediata e provisional do réximo de protección para os bens xa declarados.

No hay comentarios: